Helaas is de praktijk volgeboekt voor het schooljaar 2022 -2023

Stapje Verder is een particuliere praktijk voor Remedial Teaching in Purmerend. Het is gespecialiseerd in onderzoek en individuele begeleiding van basisschoolkinderen met reken- en taalproblemen al dan niet als gevolg van stoornissen zoals dyslexie, dysorthografie of dyscalculie. Stapje Verder wordt geleid door Yolande Verbeek, gediplomeerd Remedial Teacher. 

De deskundigheid van de praktijk is gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring in het basis- en speciaal onderwijs en gerichte opleidingen als Pedagogische Academie, Opleiding Remedial Teacher, Akte Speciaal Onderwijs, diagnostiek/behandeling van dyslexie, Opleiding interne begeleider en Opleiding ambulant begeleider.

Stapje Verder is er voor kinderen in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs bij wie het leren niet verloopt zoals verwacht. Kinderen die extra hulp, bijles, kunnen gebruiken om weer een stapje verder te komen. De Remedial Teaching vindt plaats in de vorm van individuele begeleiding. Het programma is voor elk kind verschillend, omdat het op maat voor uw kind wordt gemaakt. Ieder kind is nu eenmaal uniek. Kinderen met specifieke leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie krijgen handvatten aangeboden waardoor ze beter en vooral met meer plezier gaan leren.

Mijn belangrijkste doel is dat leren voor uw kind weer leuk wordt, want wat je leuk vindt doe je ook graag !